Note that some libraries might not work with the new React version 18. If you run in trouble with library compatibility, read this.

a

Yleistä

Kurssilla tutustutaan JavaScriptilla tapahtuvaan moderniin web-sovelluskehitykseen. Pääpaino on React-kirjaston avulla toteutettavissa single page -sovelluksissa, ja niitä tukevissa Node.js:llä toteutetuissa REST- ja GraphQL-rajapinnoissa. Kurssi sisältää myös osat, joissa tutustutaan TypeScriptiin, React Nativeen ja jatkuvaan integraatioon.

Kurssilla käsitellään myös sovellusten testaamista, konttiteknologiaa, konfigurointia ja suoritusympäristöjen hallintaa sekä tietokantoja.

Oletetut esitiedot

Osallistujilta edellytetään vahvaa ohjelmointirutiinia, web-ohjelmoinnin ja tietokantojen perustuntemusta, Git-versionhallintajärjestelmän peruskäytön hallintaa, kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä valmiutta omatoimiseen tiedonhakuun ja ongelmanratkaisuun.

Osallistuminen ei kuitenkaan edellytä kurssilla käsiteltävien tekniikoiden tai JavaScript-kielen hallintaa.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali on tarkoitettu luettavaksi osa kerrallaan "alusta loppuun". Materiaalin seassa on tehtäviä, jotka on sijoiteltu siten, että kunkin tehtävän tekemiseen pitäisi olla riittävät tekniset valmiudet sitä edeltävässä materiaalissa. Voit siis tehdä tehtäviä sitä mukaan kun niitä tulee materiaalissa vastaan. Voi myös olla, että koko osan tehtävät kannattaa tehdä vasta sen jälkeen, kun olet ensin lukenut osan alusta loppuun kertaalleen. Useissa osissa tehtävät ovat samaa ohjelmaa laajentavia pienistä osista koostuvia kokonaisuuksia. Muutamia tehtävien ohjelmia kehitetään eteenpäin useamman osan aikana.

Materiaali perustuu muutamien osasta osaan vaihtuvien esimerkkiohjelmien asteittaiseen laajentamiseen. Materiaali toiminee parhaiten, jos kirjoitat samalla koodin myös itse ja teet koodiin myös pieniä modifikaatioita. Materiaalin käyttämien ohjelmien koodin eri vaiheiden tilanteita on tallennettu GitHubiin.

Suoritustapa

Kurssi koostuu kahdestatoista osasta, joista ensimmäinen on historiallisista syistä numero nolla. Osat voi tulkita löyhästi ajatellen viikoiksi. Osia kuitenkin ilmestyy nopeampaa tahtia, ja suoritusnopeuskin on melko vapaa.

Materiaalissa osasta n osaan n+1 eteneminen ei ole mielekästä ennen kuin riittävä osaaminen osan n asioista on saavutettu. Kurssilla sovelletaankin pedagogisin termein tavoiteoppimista, engl. mastery learning ja on tarkoitus, että etenet seuraavaan osaan vasta, kun riittävä määrä edellisen osan tehtävistä on tehty.

Oletuksena on, että teet osien 1-4 tehtävistä ainakin ne, joita ei ole merkattu tähdellä. Myös tähdellä merkatut tehtävät vaikuttavat arvosteluun, mutta niiden tekemättä jättäminen ei aiheuta liian suuria esteitä seuraavan osan (tähdellä merkkaamattomien) tehtävien tekemiseen. Osissa 5- ei tähtiä ole, sillä osien tehtävillä ei ole suurta riippuvuutta aiempiin osiin.

Etenemisnopeus kurssilla on vapaa, tehtäviä voi palauttaa 1.3.2023. klo 23:59 asti. Jos haluat kurssista Avoimen yliopiston kautta opintopisteet, tulee kurssin koe suorittaa viimeistään 10.1.2023.

Tämän kurssin eri osiin jo tehtyjen palautusten ajankäyttöstatistiikan näet tehtävien palautussovelluksesta.

Osat ja suorittaminen

Full Stack –opinnot koostuvat ydinkurssista, sekä useista lisäosista. Voit suorittaa opinnot 5-14 opintopisteen laajuisena.

Osat 0-5 (ydinkurssi) - Full Stack -websovelluskehitys (5 op, CSM141081)

Suorituksen opintopistemäärä ja arvosana määräytyvät kurssin osien 0-7 kaikkien tehtyjen tehtävien (myös tähdellä merkittyjen) perusteella.

Arvosana/opintopisterajat:

tehtäviä opintopisteitä arvosana
138 7 5
127 6 5
116 5 5
105 5 4
94 5 3
83 5 2
72 5 1

Jos haluat kurssista virallisen suoritusmerkinnän, kuuluu kurssiin myös koe. Hyväksytty suoritus edellyttää kokeen läpäisemistä, koe ei kuitenkaan vaikuta arvosanaan. Koe suoritetaan Avoimen yliopiston Moodle-järjestelmässä, ohje kokeeseen ilmoittautumiseen täällä.

Kokeen viimeinen suorituspäivä on 10.1.2023. Huomaa, että viimeinen päivä kokeeseen ilmoittautumiselle on 9.1.2023.

Voit osallistua kokeeseen vasta siinä vaiheessa kun olet tehnyt riittävästi tehtäviä 5 opintopisteen suoritukseen. Käytännössä kokeeseen ei kuitenkaan kannata osallistua heti kun riittävä tehtäväpistemäärä on suoritettu. Koe on sisällöltään sama riippumatta siitä, onko suorituksesi laajuus 5-14 opintopistettä. Koe ei vaikuta kurssilta saamaasi arvosanaan. Kokeen läpipääsyyn riittää 50% kokeen tarjolla olevista pisteistä, eli 12.5 pistettä.

Osa 6 - Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 1 (1 op, CSM141082)

Suorittamalla vähintään 127 tehtävää kurssin osista 0-7 ydinkurssin suorittamisen yhteydessä, voit laajentaa suoritustasi yhdellä opintopisteellä.

Osa 7 - Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 2 (1 op, CSM141083)

Suorittamalla vähintään 138 tehtävää kurssin osista 0-7 ydinkurssin suorittamisen yhteydessä, voit laajentaa suoritustasi yhdellä opintopisteellä.

Osa 8 - Full Stack -websovelluskehitys: GraphQL (1 op, CSM14113)

Suorittamalla vähintään 22/26 tehtävää kurssin kahdeksannesta, GraphQL:ää käsittelevästä osasta, voit laajentaa suoritustasi yhdellä opintopisteellä. Voit tehdä GraphQL:ää käsittelevän osuuden periaatteessa jo osan 5 jälkeen sillä sen sisältö ei riipu osista 6 ja 7.

Osa 9 - Full Stack -websovelluskehitys: TypeScript (1 op, CSM14110, englanniksi)

Suorittamalla vähintään 24/27 tehtävää kurssin yhdeksännestä, TypeScriptiä käsittelevästä osasta, voit laajentaa suoritustasi yhdellä opintopisteellä. Osa kannattaa suorittaa vasta sen jälkeen kun olet tehnyt osat 0-7.

Osa 10 - Full Stack -websovelluskehitys: React Native (2 op, CSM14111, englanniksi)

Suorittamalla 25 tehtävää kurssin kymmenennestä, React Nativea käsittelevästä osasta, voit laajentaa suoritustasi kahdella opintopisteellä. Lisätietoja osan esitietovaatimuksista, tehtävien palauttamisesta ja opintopisteistä löydät osasta 10.

Osa 11 - Full Stack -websovelluskehitys: jatkuva integraatio (1 op, CSM14112, englanniksi)

Suorittamalla kaikki kurssin yhdennentoista, jatkuvaa integraatiota käsittelevän osan tehtävät, voit laajentaa suoritustasi yhdellä opintopisteellä. Lisätietoja osan esitietovaatimuksista ja tehtävien palauttamisesta löydät osasta 11.

Osa 12 - Full Stack -websovelluskehitys: konttiteknologia (1 op, CSM141084, englanniksi)

Suorittamalla kaikki kurssin kahdennentoista, konttiteknologiaa käsittelevän osan tehtävät, voit laajentaa suoritustasi yhdellä opintopisteellä. Lisätietoja osan esitietovaatimuksista ja tehtävien palauttamisesta löydät osasta 12.

Osa 13 - Full Stack -websovelluskehitys: relaatiotietokannat (1 op, CSM14114)

Suorittamalla kaikki kurssin kolmannentoista, relaatiotietokantojen käyttöä käsittelevän osan tehtävät, voit laajentaa suoritustasi yhdellä opintopisteellä. Lisätietoja osan esitietovaatimuksista ja tehtävien palauttamisesta löydät osasta 13.

Suoritusohjeet pähkinänkuoressa

Kurssin suoritusohjeet pähkinänkuoressa (5 op ydinkurssi CSM141081)

 • Tee tehtävät. Palauta vastauksesi palautussovelluksen kautta.
 • Ilmoittaudu kurssille. Pääset ilmoittautumaan palautussovelluksesta löytyvän linkin kautta sen jälkeen kun olet palauttanut riittävän määrän tehtäviä.
 • Aktivoi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus myönnetään sinulle ilmoittautumisesi yhteydessä. Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen kurssikokeen suorittamista. Lue lisää täältä.
 • Tee verkkotentti Moodlessa. Pääset Moodleen tämän linkin kautta. Kirjaudu Moodleen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.
 • Tallenna Helsingin yliopiston opiskelijanumerosi palautussovellukseen. Lue lisää täältä
 • Pyydä suoritusmerkintää palautussovelluksesta. Lue lisää täältä

Kurssin suoritusohjeet pähkinänkuoressa (Osat 6-13)

 • Tee tehtävät. Palauta vastauksesi palautussovelluksen kautta. Huomaa, että osat 8-13 palautetaan palautussovelluksessa erillisiin kurssi-instansseihin.
 • Ilmoittaudu kurssille. Pääset ilmoittautumaan kurssimateriaalista (ks. Osat ja suorittaminen) löytyvän ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittaudu erikseen kuhunkin osaan.
 • Pyydä suoritusmerkintää palautussovelluksesta. Lue lisää täältä

Tehtävien palauttaminen

Tehtävät palautetaan GitHubin kautta ja merkitsemällä tehdyt tehtävät palautussovellukseen.

Jos palautat eri osien tehtäviä samaan repositorioon, käytä järkevää hakemistojen nimentää. Voit toki tehdä jokaisen osan omaankin repositorioon, kaikki käy. Jos käytät privaattirepositoriota tehtävien palautukseen, liitä repositoriolle collaboratoriksi mluukkai

Tehtävät palautetaan yksi osa kerrallaan. Kun olet palauttanut osan tehtävät, et voi enää palauttaa saman osan tekemättä jättämiäsi tehtäviä.

GitHubiin palautettuja tehtäviä tarkastetaan plagiaattitunnistusjärjestelmän avulla. Jos GitHubista löytyy kurssin mallivastausten koodia tai useammalta opiskelijalta löytyy samaa koodia, käsitellään tilanne yliopiston vilppikäytäntöjen mukaan.

Suurin osa tehtävistä on moniosaisia, samaa ohjelmaa pala palalta rakentavia kokonaisuuksia. Tällaisissa tehtäväsarjoissa ohjelman lopullisen version palauttaminen riittää, voit toki halutessasi tehdä commitin jokaisen tehtävän jälkeisestä tilanteesta, mutta se ei ole välttämätöntä.

Kurssikokeeseen ilmoittautuminen

Virallinen kurssisuoritus edellyttää että teet hyväksyttävästi kurssikokeen Avoimen yliopiston Moodle-järjestelmässä. Pääset Moodleen seuraavia ohjeita seuraamalla:

 • Tee Avoimen yliopiston kurssi-ilmoittautuminen 9.1.2023 mennessä.
 • Pääset ilmoittautumaan palautussovelluksesta löytyvän linkin kautta sen jälkeen kun olet palauttanut riittävän määrän tehtäviä:
fullstack content

Pääset Moodleen tämän linkin kautta, sen jälkeen kun olet:

 • Ilmoittautunut Avoimen yliopiston kautta kurssille, ja
 • aktivoinut Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen.

Käyttäjätunnus myönnetään sinulle ilmoittautumisesi yhteydessä. Se tulee aktivoida ennen kurssikokeen suorittamista. Lue lisää käyttäjätunnuksen aktivoinnista.

HUOM: Muista tallettaa opiskelijanumerosi palautussovellukseen ilmoittautumisen jälkeen! Saat selville opiskelijanumerosi täällä kuvatulla tavalla.

Suoritusmerkinnän pyytäminen

Jos haluat kurssilta virallisen suorituksen, tallenna Helsingin yliopiston opiskelijanumerosi palautussovellukseen:

fullstack content

Jos et ole Helsingin yliopiston opiskelija, saat opiskelijanumeron ilmoittautumalla kurssille Avoimen yliopiston jälkeen täällä kuvatulla tavalla.

Saat suoritusmerkinnän sen jälkeen kun olet tehnyt hyväksyttävään suoritukseen oikeuttavan määrän tehtäviä, suorittanut kokeen hyväksytysti ja ilmoittanut palautussovelluksessa olevasi valmis kurssin suorituksen kanssa:

fullstack content

Paina siis sinistä nappia "I have completed the course ..."!

Arvosana siirtyy Helsingin yliopiston opintorekisteriin Sisuun ja Opintopolkuun neljän viikon sisällä suoritusmerkintäpyynnön jälkeen. Heinäkuu saattaa aiheuttaa viiveen suorituksen kirjaamiseen.

Huomaa, että suoritusmerkintää ei voida kirjata jos et ole ilmoittautunut kaikkiin suorittamiisi osiin, katso täältä ohjeet ilmoittautumiseen.

Miten saan selville Helsingin yliopiston opiskelijanumeroni?

Kun ilmoittaudut ensimmäistä kertaa Avoimen yliopiston kautta jollekin kurssille, sinulle luodaan Helsingin yliopiston opiskelijanumero. Varmista siis että olet ilmoittautunut kurssille ennen kuin alat selvittää opiskelijanumeroasi.

Voit selvittää oman opiskelijanumerosi seuraavilla tavoilla:

A) Sisu

 • Jos sinulla on Helsingin yliopiston käyttäjätunnus, löydät opiskelijanumerosi Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmä Sisusta omien tietojesi yhteydestä:
 • Kirjaudu Sisuun Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksellasi. 
 • Valitse: Omat tiedot
 • Valitse välilehti: Henkilötiedot

B) Ilmoittautumisen vahvistusviesti

Kurssi-ilmoittautumisesi yhteydessä sinulle lähetään sähköpostivahvistus ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tässä viestissä on joko suoraan opiskelijanumerosi tai linkki, jonka kautta pääset sen näkemään.

C) Yhteydenotto opintoneuvontaan

Jos sinulla on ongelmia selvittää opiskelijanumerosi yllä olevilla tavoilla, voit myös lähettää sähköpostia opintoneuvontaan.

Kerro sähköpostissa

 • mille kurssille olet ilmoittautunut,
 • nimesi ja
 • syntymäaikasi.

Opiskelijaneuvonnan sähköpostiosoite: avoin-student@helsinki.fi

Kurssitodistus

Riippumatta siitä, ilmoittaudutko Avoimen yliopiston kurssille ja teetkö kurssikokeen, saat ladattua kurssitodistuksen palautussovelluksesta siinä vaiheessa kun tekemiesi tehtävien lukumäärä oikeuttaisi kurssisuoritukseen.

fullstack content

Virallisen opintosuoritusotteen tilaaminen

Voit tilata virallisen opintosuoritusotteen heti kun kurssisuorituksesi on rekisteröity (tiedot näkyvät esimerkiksi valtakunnallisessa Oma Opintopolku –palvelussa).

Ohjeet opintosuoritusotteen tilaamiseen:

 • Kun opintopisteet on rekisteröity sinulle, lähetä opintosuoritteen tilauspyyntö opiskelijaneuvontaan sähköpostiosoitteeseen avoin-student@helsinki.fi.
 • Muistathan opintosuoritusotetta tilatessasi ilmoittaa

  • kurssin nimen,
  • syntymäaikasi, sekä
  • kielen, jolla haluat opintosuoritusotteen.
 • Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote toimitetaan sinulle sähköpostitse.
 • Toimittamalla virallisen opintosuoritusotteen omaan korkeakouluusi, saat opintopisteet rekisteröityä sinne. Huomaa että jokainen korkeakoulu päättää itse toisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen hyväksiluvusta tutkintoon.

Aiemmin suoritetun kurssin täydentäminen

Jos olet jo suorittanut kurssin joko MOOC:ina tai yliopiston kurssina, voit täydentää suoritustasi.

Full Stack Open -kurssin aiempien vuosien suorituksen täydentäminen

Voit jatkaa siitä mihin jäit! Jos haluat tehdä kokonaan uudelleen jonkin osan tehtävät, ota yhteyttä email matti.luukkainen@helsinki.fi tai Discord mluukkai. Kerro GitHub-tunnuksesi sekä mitkä osat palautuksista haluat poistettavan.

Helsingin yliopiston kurssin täydentäminen

Jos haluat jatkaa Helsingin yliopiston kurssiversion suoritustasi, ota yhteyttä email matti.luukkainen@helsinki.fi tai Discord mluukkai.

Full stack -harjoitustyö

Avoimen yliopiston tarjonnassa on 5, 7 tai 10 opintopisteen laajuinen Full Stack -harjoitustyö, johon voit halutessasi osallistua suoritettuasi tämän kurssin vähintään 5 opintopisteen laajuisena.

Harjoitustyössä toteutetaan vapaavalintainen sovellus Reactilla ja/tai Nodella. Myös React Nativella toteutettu mobiilisovellus on mahdollinen.

Harjoitustyön opintopistemäärä määrittyy käytettyjen työtuntien mukaan, yksi opintopiste vastaa 17,5 tuntia. Työ arvostellaan skaalalla hyväksytty/hylätty.

Harjoitustyö on mahdollista tehdä myös pari- tai ryhmätyönä.

Harjoitustyöstä on lisää tietoa täällä.

Haastattelulupaus

Kurssin yhteistyökumppaneistaHouston Inc, Terveystalo ja Smartly.io ovat antaneet haastattelulupauksen kaikille kurssin sekä projektin täydessä laajuudessa (14+10 op) suorittaville. Vuoden 2021 aikana ilmestyneiden osien 12 ja 13 suorittamista ei edellytetä 15.3.2022 mennessä harjoitustyön suorittavilta.

Haastattelulupaus tarkoittaa, että opiskelija voi niin halutessaan ilmoittautua työhaastatteluun haastattelulupauksen antaneelle yritykselle. Kurssin vastuuhenkilö toimittaa ohjeet opiskelijalle henkilökohtaisesti kurssisuorituksen jälkeen.

Alkutoimet

Tällä kurssilla suositellaan Chrome-selaimen käyttöä, sillä se tarjoaa parhaan välineistön web-sovelluskehitystä ajatellen.

Kurssin tehtävät palautetaan GitHubiin, joten Git tulee olla asennettuna ja sitä on syytä osata käyttää. Ohjeita Gitin käyttämiseen löytyy muun muassa täältä.

Asenna myös joku järkevä web-devausta tukeva tekstieditori, enemmän kuin suositeltava valinta on Visual Studio Code.

Älä koodaa nanolla, Notepadilla tai Geditillä. Myöskään NetBeans ei ole omimmillaan web-devauksessa ja se on myös turhan raskas verrattuna esim. Visual Studio Codeen.

Asenna koneeseesi heti myös Node.js. Materiaali on tehty versiolla 16.13.2, älä asenna sitä vanhempaa versiota. Asennusohjeita on Node.js:n sivuilla.

Noden myötä koneelle asentuu myös npm (alunperin lyhennelmä Node Package Manager -nimelle), jota tulemme tarvitsemaan kurssin aikana aktiivisesti. Tuoreen Noden kera asentuu myös npx, jota tarvitaan myös muutaman kerran.

Typoja materiaalissa

Jos löydät kirjoitusvirheen tai jokin asia on ilmaistu epäselvästi tai kielioppisääntöjen vastaisesti, tee pull request repositoriossa https://github.com/fullstack-hy2020/fullstack-hy2020.github.io olevaan kurssimateriaaliin. Esim. tämän sivun Markdown-muotoinen lähdekoodi on osoitteessa https://github.com/fullstack-hy2020/fullstack-hy2020.github.io/blob/source/src/content/0/fi/osa0a.md

Materiaalin jokaisen osan alalaidassa on linkki Ehdota muutosta materiaalin sisältöön, jota klikkaamalla pääset suoraan editoimaan sivun lähdekoodia.