Siirry sisältöön

c

Lisää tyyleistä

Osassa 2 on jo katsottu kahta tapaa tyylien lisäämiseen, eli vanhan koulukunnan yksittäistä CSS-tiedostoa ja inline-tyylejä. Katsotaan tässä osassa vielä muutamaa tapaa.

Valmiit käyttöliittymätyylikirjastot

Eräs lähestymistapa sovelluksen tyylien määrittelyyn on valmiin "UI-frameworkin" eli suomeksi ehkä käyttöliittymätyylikirjaston käyttö.

Ensimmäinen laajaa kuuluisuutta saanut UI-framework oli Twitterin kehittämä Bootstrap, joka lienee edelleen UI-frameworkeista eniten käytetty. Viime aikoina UI-frameworkeja on noussut kuin sieniä sateella. Valikoima on niin iso, ettei tässä kannata edes yrittää tehdä tyhjentävää listaa.

Monet UI-frameworkit sisältävät web-sovellusten käyttöön valmiiksi määriteltyjä teemoja sekä "komponentteja", kuten painikkeita, menuja ja taulukkoja. Termi komponentti on edellä kirjotettu hipsuissa sillä kyse ei ole samasta asiasta kuin React-komponentti. Useimmiten UI-frameworkeja käytetään sisällyttämällä sovellukseen frameworkin määrittelemät CSS-tyylitiedostot sekä JavaScript-koodi.

Monista UI-frameworkeista on tehty React-ystävällinen versio, jossa UI-frameworkin avulla määritellyistä "komponenteista" on tehty React-komponentteja. Esim. Bootstrapista on olemassa parikin React-versiota, joista suosituin on React-Bootstrap.

Katsotaan seuraavaksi kahta UI-frameworkia: Bootstrapia ja MaterialUI:ta. Lisätään molempien avulla samantapaiset tyylit luvun React Router sovellukseen.

React-Bootstrap

Aloitetaan Bootstrapista käyttämällä kirjastoa React-Bootstrap.

Asennetaan kirjasto:

npm install react-bootstrap

Lisätään sitten sovelluksen tiedostoon public/index.html tagin head sisään Bootstrapin CSS-määrittelyt lataava rivi:

<head>
 <link
  rel="stylesheet"
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"
  integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65"
  crossorigin="anonymous"
 />
 // ...
</head>

Kun sovellus ladataan uudelleen, näyttää se jo aavistuksen tyylikkäämmältä:

fullstack content

Bootstrapissa koko sivun sisältö renderöidään yleensä container:ina, eli käytännössä koko sovelluksen ympäröivä div-elementti merkitään luokalla container:

const App = () => {
 // ...

 return (
  <div className="container">   // ...
  </div>
 )
}

Sovelluksen ulkoasu muuttuu siten, että sisältö ei ole enää yhtä kiinni selaimen reunoissa:

fullstack content

Taulukko

Muutetaan seuraavaksi komponenttia Notes siten, että se renderöi muistiinpanojen listan taulukkona. React-Bootstrap tarjoaa valmiin komponentin Table, joten CSS-luokan käyttöön ei ole tarvetta.

const Notes = ({ notes }) => (
 <div>
  <h2>Notes</h2>
  <Table striped>   <tbody>
    {notes.map(note =>
     <tr key={note.id}>
      <td>
       <Link to={`/notes/${note.id}`}>
        {note.content}
       </Link>
      </td>
      <td>
       {note.user}
      </td>
     </tr>
    )}
   </tbody>
  </Table>
 </div>
)

Ulkoasu on varsin tyylikäs:

fullstack content

Huomaa, että koodissa käytettävät React-Bootstrapin komponentit täytyy importata, eli koodiin on lisättävä:

import { Table } from 'react-bootstrap'

Lomake

Parannellaan seuraavaksi näkymän Login kirjautumislomaketta Bootstrapin lomakkeiden avulla.

React-Bootstrap tarjoaa valmiit komponentit myös lomakkeiden muodostamiseen (dokumentaatio tosin ei ole paras mahdollinen):

let Login = (props) => {
 // ...
 return (
  <div>
   <h2>login</h2>
   <Form onSubmit={onSubmit}>
    <Form.Group>
     <Form.Label>username:</Form.Label>
     <Form.Control
      type="text"
      name="username"
     />
     <Form.Label>password:</Form.Label>
     <Form.Control
      type="password"
     />
     <Button variant="primary" type="submit">
      login
     </Button>
    </Form.Group>
   </Form>
  </div>
 )
}

Importoitavien komponenttien määrä kasvaa:

import { Table, Form, Button } from 'react-bootstrap'

Lomake näyttää parantelun jälkeen seuraavalta:

fullstack content

Notifikaatio

Toteutetaan sovellukseen kirjautumisen jälkeinen notifikaatio:

fullstack content

Asetetaan notifikaatio kirjautumisen yhteydessä komponentin App tilan muuttujaan message

const App = () => {
 const [notes, setNotes] = useState([
  // ...
 ])

 const [user, setUser] = useState(null)
 const [message, setMessage] = useState(null)
 const login = (user) => {
  setUser(user)
  setMessage(`welcome ${user}`)  setTimeout(() => {   setMessage(null)  }, 10000) }
 // ...
}

ja renderöidään viesti Bootstrapin Alert-komponentin avulla. React-Bootstrap tarjoaa tähän jälleen valmiin React-komponentin:

<div className="container">
 {(message &&  <Alert variant="success">   {message}  </Alert> )} // ...
</div>

Navigaatiomenu

Muutetaan vielä lopuksi sovelluksen navigaatiomenu käyttämään Bootstrapin Navbaria. Tähänkin React-Bootstrap tarjoaa valmiit komponentit. Dokumentaatio on hieman kryptistä, mutta trial and error johtaa lopulta toimivaan ratkaisuun:

<Navbar collapseOnSelect expand="lg" bg="dark" variant="dark">
 <Navbar.Toggle aria-controls="responsive-navbar-nav" />
 <Navbar.Collapse id="responsive-navbar-nav">
  <Nav className="mr-auto">
   <Nav.Link href="#" as="span">
    <Link style={padding} to="/">home</Link>
   </Nav.Link>
   <Nav.Link href="#" as="span">
    <Link style={padding} to="/notes">notes</Link>
   </Nav.Link>
   <Nav.Link href="#" as="span">
    <Link style={padding} to="/users">users</Link>
   </Nav.Link>
   <Nav.Link href="#" as="span">
    {user
     ? <em>{user} logged in</em>
     : <Link to="/login">login</Link>
    }
  </Nav.Link>
  </Nav>
 </Navbar.Collapse>
</Navbar>

Ulkoasu on varsin tyylikäs:

fullstack content

Jos selaimen kokoa kaventaa, huomaamme että menu "kollapsoituu" ja sen saa näkyville vain klikkaamalla:

fullstack content

Bootstrap ja valtaosa tarjolla olevista UI-frameworkeista tuottavat responsiivisia näkymiä, eli sellaisia jotka renderöityvät vähintään kohtuullisesti monen kokoisilla näytöillä.

Chromen developer-konsolin avulla on mahdollista simuloida sovelluksen käyttöä erilaisilla mobiilipäätteillä:

fullstack content

Esimerkin sovelluksen koodi on kokonaisuudessaan täällä.

Material UI

Tarkastellaan toisena esimerkkinä Googlen kehittämän "muotokielen" Material designin toteuttavaa React-kirjastoa MaterialUI.

Asennetaan kirjasto:

npm install @mui/material @emotion/react @emotion/styled

Tehdään nyt MaterialUI:n avulla koodiin suunnilleen samat muutokset kuin mitä teimme Bootstrapilla.

Renderöidään koko sovelluksen sisältö komponentin Container sisälle:

import { Container } from '@mui/material'

const App = () => {
 // ...
 return (
  <Container>
   // ...
  </Container>
 )
}

Taulukko

Aloitetaan komponentista Notes ja renderöidään muistiinpanojen lista taulukkona:

const Notes = ({ notes }) => (
 <div>
  <h2>Notes</h2>

  <TableContainer component={Paper}>
   <Table>
    <TableBody>
     {notes.map(note => (
      <TableRow key={note.id}>
       <TableCell>
        <Link to={`/notes/${note.id}`}>{note.content}</Link>
       </TableCell>
       <TableCell>
        {note.name}
       </TableCell>
      </TableRow>
     ))}
    </TableBody>
   </Table>
  </TableContainer>
 </div>
)

Taulukko näyttää seuraavalta:

fullstack content

Hienoinen ikävä piirre Material UI:ssa on se, että jokainen komponentti on importattava erikseen, joten muistiinpanojen sivun import-lista on aika pitkä:

import {
 Container,
 Table,
 TableBody,
 TableCell,
 TableContainer,
 TableRow,
 Paper,
} from '@mui/material'

Lomake

Parannellaan seuraavaksi näkymän Login kirjautumislomaketta käyttäen komponentteja TextField ja Button:

const Login = (props) => {
 const navigate = useNavigate()

 const onSubmit = (event) => {
  event.preventDefault()
  props.onLogin('mluukkai')
  navigate('/')
 }

 return (
  <div>
   <h2>login</h2>
   <form onSubmit={onSubmit}>
    <div>
     <TextField label="username" />
    </div>
    <div>
     <TextField label="password" type='password' />
    </div>
    <div>
     <Button variant="contained" color="primary" type="submit">
      login
     </Button>
    </div>
   </form>
  </div>
 )
}

Lopputulos on elegantti:

fullstack content

Bootstrapiin verrattuna pieni ero on nyt se, että MaterialUI ei tarjoa erillistä komponenttia itse lomakkeelle, vaan lomake tehdään normaaliin tapaan HTML:n form-elementtinä.

Lomakkeen käyttämät komponentit on luonnollisesti importattava koodissa.

Notifikaatio

Kirjautumisen jälkeisen notifikaation näyttämiseen sopii komponentti Alert, joka on lähes samanlainen kuin Bootstrapin vastaava komponentti:

<div>
 {(message &&  <Alert severity="success">   {message}  </Alert> )}</div>

Alert on ulkoasultaan tyylikäs:

fullstack content

Navigaatiomenu

Navigaatiomenu toteutetaan komponentin AppBar avulla

Jos sovelletaan suoraan dokumentaation esimerkkiä

<AppBar position="static">
 <Toolbar>
  <IconButton edge="start" color="inherit" aria-label="menu">
  </IconButton>
  <Button color="inherit">
   <Link to="/">home</Link>
  </Button>
  <Button color="inherit">
   <Link to="/notes">notes</Link>
  </Button>
  <Button color="inherit">
   <Link to="/users">users</Link>
  </Button> 
  <Button color="inherit">
   {user
    ? <em>{user} logged in</em>
    : <Link to="/login">login</Link>
   }
  </Button>        
 </Toolbar>
</AppBar>

saadaan kyllä toimiva ratkaisu, mutta sen ulkonäkö ei ole paras mahdollinen:

fullstack content

Dokumentaatiota lueskelemalla löytyy parempi tapa eli component props, jonka avulla voidaan muuttaa se miten MaterialUI-komponentin juurielementti renderöityy.

Määrittelemällä

<Button color="inherit" component={Link} to="/">
 home
</Button>

renderöidään komponentti Button siten, että sen juurikomponenttina onkin react-router-dom-kirjaston komponentti Link, jolle siirtyy polun kertova props to.

Navigaatiopalkin koodi kokonaisuudessaan on seuraava

<AppBar position="static">
 <Toolbar>
  <Button color="inherit" component={Link} to="/">
   home
  </Button>
  <Button color="inherit" component={Link} to="/notes">
   notes
  </Button>
  <Button color="inherit" component={Link} to="/users">
   users
  </Button>  
  {user
   ? <em>{user} logged in</em>
   : <Button color="inherit" component={Link} to="/login">
     login
    </Button>
  }               
 </Toolbar>
</AppBar>

ja lopputulos on haluamamme kaltainen:

fullstack content

Esimerkin sovelluksen koodi on kokonaisuudessaan täällä.

Loppuhuomioita

Ero React-Bootstrapin ja MaterialUI:n välillä ei ole suuri. On makuasia kummalla tuotettu ulkoasu on tyylikkäämpi. En ole itse käyttänyt MaterialUI:ta kovin paljoa, mutta ensikosketus on positiivinen. Dokumentaatio vaikuttaa aavistuksen React-Bootstrapin dokumentaatiota selkeämmältä. Eri npm-kirjastojen lautausmääriä vertailevan sivuston https://www.npmtrends.com/ mukaan MaterialUI ohitti React-Boostrapin suosiossa vuoden 2018 loppupuolella ja on kasvattanut sen jälkeen eroa tasaisesti:

fullstack content

Esimerkeissä käytettiin UI-frameworkeja niiden React-integraatiot tarjoavien kirjastojen kautta.

React-Bootstrap-kirjaston sijaan olisimme voineet aivan yhtä hyvin käyttää Bootstrapia suoraan liittämällä HTML-elementteihin CSS-luokkia. Eli sen sijaan, että määrittelimme esim. taulukon komponentin Table avulla

<Table striped>
 // ...
</Table>

olisimme voineet käyttää normaalia HTML:n taulukkoa table ja Bootstrapin määrittelemää CSS-luokkaa:

<table className="table striped">
 // ...
</table>

Taulukon määrittelyssä React-Bootstrapin tuoma etu ei ole suuri.

Tiiviimmän ja ehkä paremmin luettavissa olevan kirjoitusasun lisäksi toinen etu React-kirjastoina olevissa UI-frameworkeissa on se, että kirjastojen mahdollisesti käyttämä JavaScript-koodi on sisällytetty React-komponentteihin. Esim. osa Bootstrapin komponenteista edellyttää toimiakseen muutamaakin ikävää JavaScript-riippuvuutta, joita emme mielellään halua React-sovelluksiin sisällyttää.

React-kirjastoina tarjottavien UI-frameworkien ikävä puoli verrattuna frameworkin "suoraan käyttöön" on React-kirjastojen API:n mahdollinen epästabiilius ja osittain huono dokumentaatio.

Kokonaan toinen kysymys on se, kannattaako UI-frameworkeja ylipäätään käyttää. Kukin muodostakoon oman mielipiteensä, mutta CSS:ää taitamattomalle ja puutteellisilla design-taidoilla varustetulle ne ovat varsin käyttökelpoisia työkaluja.

Muita UI-frameworkeja

Luetellaan tässä kaikesta huolimatta muitakin UI-frameworkeja:

Jos oma suosikkisi ei ole mukana, tee pull request!

Styled components

Tapoja liittää tyylejä React-sovellukseen on jo näkemiemme lisäksi muitakin.

Mielenkiintoisen näkökulman tyylien määrittelyyn tarjoaa ES6:n tagged template literal ‑syntaksia hyödyntävä styled-components-kirjasto.

Asennetaan styled-components ja tehdään sen avulla esimerkkisovellukseemme muutama tyylillinen muutos. Tehdään ensin kaksi tyylimäärittelyitä käytettävää komponenttia:

import styled from 'styled-components'

const Button = styled.button`
 background: Bisque;
 font-size: 1em;
 margin: 1em;
 padding: 0.25em 1em;
 border: 2px solid Chocolate;
 border-radius: 3px;
`

const Input = styled.input`
 margin: 0.25em;
`

Koodi luo HTML:n elementeistä button ja input tyyleillä rikastetut versiot ja sijoittaa ne muuttujiin Button ja Input.

Tyylien määrittelyn syntaksi on varsin mielenkiintoinen, sillä CSS-määrittelyt asetetaan backtick-hipsujen sisään.

Määritellyt komponentit toimivat kuten normaali button ja input, ja sovelluksessa käytetään niitä normaaliin tapaan:

const Login = (props) => {
 // ...
 return (
  <div>
   <h2>login</h2>
   <form onSubmit={onSubmit}>
    <div>
     username:
     <Input />    </div>
    <div>
     password:
     <Input type='password' />    </div>
    <Button type="submit" primary=''>login</Button>   </form>
  </div>
 )
}

Määritellään vielä seuraavat tyylien lisäämiseen tarkoitetut komponentit, jotka ovat kaikki rikastettuja versioita div-elementistä:

const Page = styled.div`
 padding: 1em;
 background: papayawhip;
`

const Navigation = styled.div`
 background: BurlyWood;
 padding: 1em;
`

const Footer = styled.div`
 background: Chocolate;
 padding: 1em;
 margin-top: 1em;
`

Otetaan uudet komponentit käyttöön sovelluksessa:

const App = () => {
 // ...

 return (
  <Page>   <Navigation>    <Link style={padding} to="/">home</Link>
    <Link style={padding} to="/notes">notes</Link>
    <Link style={padding} to="/users">users</Link>
    {user
     ? <em>{user} logged in</em>
     : <Link style={padding} to="/login">login</Link>
    }
   </Navigation>
   <Switch>
    <Route path="/notes/:id">
     <Note note={note} />
    </Route>
    <Route path="/notes">
     <Notes notes={notes} />
    </Route>
    <Route path="/users">
     {user ? <Users /> : <Redirect to="/login" />}
    </Route>
    <Route path="/login">
     <Login onLogin={login} />
    </Route>
    <Route path="/">
     <Home />
    </Route>
   </Switch>
   
   <Footer>    <em>Note app, Department of Computer Science 2020</em>
   </Footer>  </Page> )
}

Lopputulos on seuraavassa:

fullstack content

styled-components on nostanut tasaisesti suosiotaan viime aikoina ja tällä hetkellä näyttääkin, että se on melko monien mielestä paras tapa React-sovellusten tyylien määrittelyyn.